A falta


A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Madre Teresa de Calcutá

Seguidores